YÊU CẦU HỆ THỐNG

PHẦN MỀM SKYSTUDIO

Cung cấp mọi công cụ cần thiết để bạn livestream một cách sáng tạo và chuyên nghiệp nhất

Chỉ hỗ trợ cho Window 7+


ỨNG DỤNG SKYCAM CHO IPHONE

Ứng dụng biến điện thoại thành camera chuyên nghiệp, không dây

Chỉ hỗ trợ iOS 8+