Ngọc Lee

Ngọc Lee

Ngọc Lee
Đánh giá chúng tôi

Với hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CSKH. Ngọc Lee hiện đang là trưởng phòng CSKH của MAXLIKE.